19/07/2017(Xem: 27640)
2:00 am Đón đoàn về khách sạn , New Delhi. 9:00 am điểm tâm sáng. 10:00 am thăm Asharam Temple một công trình kiến trúc Đền Tháp vĩ đại của đất nước Ấn Độ. thăm Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Độ, đảnh lễ Xá Lợi Phật. Thăm khải hoàn môn Ấn Độ, nghỉ đêm tại khách sạn .
02/03/2019(Xem: 11604)
Từ ngày 22 / 10 đến ngày 28 / 10 / 2019
07/04/2017(Xem: 20674)
Một lần trong đời đến được các thánh tích của đức Phật là việc hy hữu. Để tạo công đức thù thắng đến chư vị phật tử, chùa Bồ Đề sẽ tổ chức chuyến hành hương “HÀNH HƯƠNG PHẬT QUỐC ”, thăm viếng ,tham quan và đảnh lễ Phật tích tại Ấn Độ.
12/05/2015(Xem: 7072)
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG PHẬT QUỐC ẤN ĐỘ ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT 6 Thời gian: Từ ngày 26 /10 /2015 – 08/11/2015.
Back to top