Chương Trình Chi Tiết Khóa Tu Bồ Đề Tâm 3

30/08/201312:13 SA(Xem: 4690)
Chương Trình Chi Tiết Khóa Tu Bồ Đề Tâm 3
Chương Trình Khoá Tu
BỒ ĐỀ TÂM 3
Chủ Nhật ngày 08/09/2013
 chuabodeus-chuong-trinh-chi-tiet-khoa-tu-bo-de-tam-3
 
Khóa Tu Sáng:
8:30-9:00AM   - Ghi Danh (Registration & Orientation)
9:00-9:30AM   - Cúng Phật, Dâng Hương, Sám Hối Hồng Danh Phật
9:30AM- 9:45AM  - Nội Quy
9:45AM – 10AM   - Giải Lao
10:00-10:45AM    - Pháp Thoại
10:45-11AM   - Giải Lao
11:00-12:00PM    - Thời Khoá Tu Niệm Phật, Kinh Hành, Cúng Ngọ
12:00-1:00PM  - Thọ Trai
1:00-2:15PM  - Chỉ Tịnh
 
Khóa Tu Chiều:
2:15-3:15PM  - Thời Khóa  Niệm Phật, Kinh Hành
3:15-3:45PM  - Thời Khóa Công Phu Thiền Tọa
3:45-4:00PM  - Giải Lao
4:00-5:00PM  - Phật Pháp Vấn Đáp & Hồi Hướng
5:00-5:30PM  - Văn Nghệ, Dược Thực Nhẹ & Mãn Khoá Tu
 
Mọi chi tiết và ghi danh xin liên lạc: Chùa Bồ Đề 829 S Santa Ana, CA  92704. Điện thoại :714-548-9088  or 714 -531-1486.  www.chuabodeus.net , email: chuabodecali@yahoo.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24/04/2018(Xem: 21103)
Thứ bảy và chủ nhật ngày 09 & 10 tháng 06,2018 Tại Sàigòn Performing Arts Center 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708 Chứng minh, thuyết giảng , và trình bày của: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Tọa Drupon Kyobpa Rinpoche, Thiền sư Sayadaw U Thuzana, Đại Đức Đồng Châu, Bác sĩ David Dũng Nguyễn, Bác sĩ Từ Bá Thức,
24/04/2018(Xem: 10632)
Thứ bảy và chủ nhật ngày 09 & 10 tháng 06,2018 Tại Sàigòn Performing Arts Center 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708 Chứng minh, thuyết giảng , và trình bày của: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Tọa Drupon Kyobpa Rinpoche, Thiền sư Sayadaw U Thuzana, Đại Đức Đồng Châu, Bác sĩ David Dũng Nguyễn, Bác sĩ Từ Bá Thức,
26/09/2017(Xem: 6652)
FOUNTAIN VALLEY. Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, 2017 Pháp Hội Dược Sư kỳ thứ 3 do chùa Bồ Đề tổ chức,
16/05/2017(Xem: 8291)
KHÓA TU, NGÀY CẦU NGUYỆN Thứbảy và chủ nhật ngày 10 & 11 tháng 06,2017 Tại Sàigòn Performing Arts Center 16149 Brookhurst Street,
Back to top