Pháp Hội Dược Sư June 10 /11 - 2017

16/05/201711:33 CH(Xem: 8291)
Pháp Hội Dược Sư June 10 /11 - 2017
AMERICAN BO DE BUDDHIST TEMPLE ASSOCIATION
­­CHÙA BỒ ĐỀ
. Tel / Fax 714 - 531 - 1486.
Website: www.chuabodeus.net . Email: chuabodecali@yahoo.com
 
PHÁP HỘI  DƯỢC SƯ  3
Medicine  Buddha Ceremony
 
KHÓA TU, NGÀY CẦU NGUYỆN
Thứ bảy và chủ nhật ngày 10 & 11 tháng 06,2017
Tại  Sàigòn  Performing  Arts  Center
16149  Brookhurst  Street, Fountain Valley, CA  92708
 
Dưới sự chứng minh,  pháp sự  và thuyết giảng của:
 
Hòa Thượng Kim Triệu
Đại Sư Tây Tạng  Drupon Samten Rinpoche
Thượng Tọa  Thích Tuệ Giác
Đại Đức Đồng Châu
 
Chương Trình Pháp hội
 
1 Các đề tài thuyết giảng về nền minh triết cao quý của Đức Phật đối với sự khổ đau của thân tâm, phương cách điều phục trong đời sống này.
 
2 Tụng kinh Dược Sư, nhạc niệm danh hiệu  Dược Sư.
 
3 Lễ Quán Đảnh Dược Sư cầu nguyện an lành đến hội chúng.
 
4 Cầu nguyện cho người quá vãng, cúng thí thực thập loại cô hồn.

5 Ban tổ chức lo ẩm thực 2 ngày, vào cửa miễn phí, có quà tặng lưu niệm cho phật tử tham dự khóa tu.  
 
 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Thứ Bảy 10/ 06/ 2017(AM)
 
07:00 – 07:30am   Hội chúng nhạc niệm Hồng Danh Phật Dược Sư.  

07:30-  08:10  Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni,  khai mạc Pháp Hội .

08:10- 08:20  Hội chúng nhạc niệm Hồng Danh Phật Dược Sư.

08:20- 09:20Khai đàn tụng kinh Dược Sư lần 1
Đại Đức  Đồng Châu, Tăng Ni và hội chúng.
 
09:20 -09: 30   Hội chúng niệm Hồng Danh Phật Dược Sư.

09:30 – 10:30   Pháp thoại của Đại sư Drupon Samten Rinpoche

10:30 -  10:40   Hội chúng niệm Hồng Danh Phật Dược Sư.

10:40 -  12:00pm  Lễ Quán Đảnh lần thứ 1  

12:00 – 01:30Hội chúng thọ trai, nghỉ trưa
 
01:30 – 01:45Hội chúng Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư.

01:45 -02:45 Pháp thoại của ĐĐ Đồng Châu.

2:45- 03:10Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

3:10- 05:00Pháp thoại của TT. Thích Tuệ Giác  Lễ Phóng Sanh

5:00- 05:15Nhạc niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

5:15 – 06:30 Cúng thí thực thập loại cô hồn,
ĐĐ Thích Thiện Thái Tăng Ni và Đại chúng.

6:30-06:45   Nhạc niệm Hồng Danh Phật Dược Sư.
 
Chủ Nhật (11/06/2017) - AM

07:30 – 08:00am Nhạc niệm Hồng Danh Phật Dược Sư.  

08:00- 09:30Tụng kinh Dược Sư lần 2
Đ Đ  ĐồngChâu,
Tăng Ni và hội chúng.

09:30- 09:40 Giải lao.

09:40 -10: 00   Nhạc niệm Hồng danh Phật Dược Sư.

10:00 – 11:30  Pháp thoại của Đại sư Drupon Samten Rinpoche   

11:30 -  11:45  Hội chúng niệm Hồng Danh Phật Dược Sư.

11:45 -  01:15pm  Hội chúng thọ trai, nghỉ trưa

01:15 – 01:30   Nhạc Niệm Hồng Danh Phật DượcSư.   

01:30 -03:30Lễ Quán Đảnh lần thứ 2 Đại sư Drupon  Samten Rinpoche
 
03:30- 03:45Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư
 
03:45 -05:15 Pháp thoại của HT. Kim Triệu
 
05:15- 05:30Nhạc niệm Hồng Danh Phật Dược Sư
 
05:30-06:15Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni tham dự lễ bế mạc và tạ pháp.

06:15- 06:30

Ban tồ chức pháp hội và toàn thể hội chúng đồng niệm danh hiệu Phật Dược Sư và hoàn mãn.

Ghi chú: Nếu quý phật tử muốn đóng góp tịnh tài để mua chim phóng sanh, xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức trước khi Pháp Hội khai mạc .
 Website: www.chuabodeus.net . Email: chuabodecali@yahoo.com

 

PHÁP HỘI DƯỢC SƯ

Medicine  Buddha Ceremony

 

Thứ bảy và chủ nhật ngày 25-26 tháng  06, 2016

Saturday and sunday, june 25-26, 2016

At / Tại  Sài  Gòn  Performing  Arts  Center

16149  Brookhurst  Street, Fountain Valley, CA  92708


Dưới sự chứng minh, pháp sự  và thuyết giảng của:

Under the guidance, activities and teachings of:

Hòa Thượng  pháp sư / Venerable Acharya Thích Thiện Trí

Thượng Tọa / VenerableThích Nguyên Tâm

Đại sư / Lama   Tulku Orgyen Phuntsok.

 

Chương trình Pháp hội:

Special activities of the ceremony:

 

1 Các đề tài thuyết giảng thâm sâu vi diệu phương thuốc Dược Sư, chỉ rõ cội nguồn của Thân và Tâm bệnh , phương cách điều phục trong đời sống này.

Teachings on deep and profound Medicine, showing the roots of Body and Mind sicknesses, healing method for  this life time.

 

2 Trì niệm danh hiệu và thần chú đức Phật Dược Sư.  

Recitation of the epithet and the mantra of Medicine Buddha.

 

3 Lễ Quán Đảnh Dược Sư cầu an thân tâm an lạc , tật bệnh tiêu trừ .

Medicine Buddha Empowerment, to pacify mind and cure all sicknesses.

 

4 Cầu siêu cho người quá vãng, thuyết linh hiến cúng cầu siêu cho thai nhi.

Pray salvation to the deceased, pray salvation to desceased baby embryons.

 

5 Ban tổ chức lo ẩm thực 2 ngày, vào cửa miễn phí, có quà tặng lưu niệm cho phật tử tham dự khóa tu.

   Organizing committee will provide foods for 2 days, free entrance, with souvenir gifts for all participants.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc chùa Bồ Đề (714) 548- 9088

For detail informations, please contact Bồ Đề Temple (714) 548- 9088

Contact persons:

Thiện Giác:   (714) 823-6333

Nguyên Bảo ( 562) 659-0731

 

Thứ Bảy / Saturday:

 

07:45 – 08:30  Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, khai mạc Pháp Hội

Grand Opening Ceremony

 

08:40 – 10:00  Khai đàn tụng kinh Dược Sư lần 1

Overture of the prayer of Medicine Sutra, 1st time

Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm, Tăng Ni và hội chúng

 

10:00 -10:15   Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

Recitation of the epithet of Medicine Buddha

 

10:15 – 12:15  Lễ Quán Đảnh Dược sư lần 1

Medicine Buddha Empowerment, 1st time

Pháp thoại của Đại sư Tulku

Teachings from Tulku Orgyen Phuntsok

 

12:30 – 13:30 Nghỉ trưa, thọ trai

Lunch and rest

 

13:30 – 13:45   Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

Recitation of the Name of Medicine Buddha13:45 -14:45   Pháp thoại của HT pháp sư Thích Thiện Trí

Teachings from Venerable Acharya Thích Thiện Trí

 

14:45  – 15:00   Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

Recitation of the Name of Medicine Buddha  


15:00 - 16:30 Tụng kinh Dược sư lần 2, lễ Phóng sanh

Prayer of Medicine Sutra, 2st time, AnimalRelease Ceremony

Thượng Tọa / Venerable Thích Nguyên Tâm

 

16:30 – 16:45  Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

Recitation of the Name of Medicine Buddha

 

16:45 – 18:00 Bài giảng của Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm

Teachings from Venerable Thích Nguyên Tâm

 

Chủ Nhật / Sunday:

 

8:00 - 8:30 Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

Recitation of the Name of Medicine Buddha  

 

8:30 - 10:00   Tụng kinh Dược Sư lần 3

Prayer of Medicine Sutra, 3rd time

Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm

 

10:00 – 10:15 Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

Recitation of the Name of Medicine Buddha


10:15 – 11:15 Pháp thoại của TT Thích Nguyên Tâm

Teachings from Venerable Thích Nguyên Tâm

 

11:15 – 11:30 Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

Recitation of the Name of Medicine Buddha

 

11:30 -  12:30 Pháp thoại của Pháp sư Thích Thiện Trí

Teachings from Venerable Thích Thiện Trí

 

12:30 – 13:30  Thọ trai  / Lunch

 

13:30 – 16:30  Lễ Quán Đảnh Dược sư lần 2

Medicine Buddha Empowerment, 2nd tim
Pháp thoại của Đại sư Tulku

Teachings from Tulku Orgyen Phuntsok

 

Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

Recitation of the Name of Medicine Buddha

 

16:30 – 17:45Thuyết linh cầu siêu thai nhi, Mông Sơn Thí Thực

Prayer Salvation to desceased baby embryons.

Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm, tăng ni và hội chúng

 

Niệm Hồng Danh Phật Dược Sư

Recitation of the Name of Medicine Buddha

 

17:45 -18:45 Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni   tham dự lễ bế mạc Pháp Hội Dược Sư

Closing Ceremony of Medicine Buddha Monlam

   

Hoàn mãn / Epilogue
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24/04/2018(Xem: 21103)
Thứ bảy và chủ nhật ngày 09 & 10 tháng 06,2018 Tại Sàigòn Performing Arts Center 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708 Chứng minh, thuyết giảng , và trình bày của: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Tọa Drupon Kyobpa Rinpoche, Thiền sư Sayadaw U Thuzana, Đại Đức Đồng Châu, Bác sĩ David Dũng Nguyễn, Bác sĩ Từ Bá Thức,
24/04/2018(Xem: 10634)
Thứ bảy và chủ nhật ngày 09 & 10 tháng 06,2018 Tại Sàigòn Performing Arts Center 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708 Chứng minh, thuyết giảng , và trình bày của: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Tọa Drupon Kyobpa Rinpoche, Thiền sư Sayadaw U Thuzana, Đại Đức Đồng Châu, Bác sĩ David Dũng Nguyễn, Bác sĩ Từ Bá Thức,
26/09/2017(Xem: 6652)
FOUNTAIN VALLEY. Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, 2017 Pháp Hội Dược Sư kỳ thứ 3 do chùa Bồ Đề tổ chức,
30/08/2013(Xem: 4692)
Chương Trình Khoá Tu BỒ ĐỀ TÂM 3 Chủ Nhật ngày 08/09/2013 Mọi chi tiết và ghi danh xin liên lạc: Chùa Bồ Đề 829 S Santa Ana,
Back to top