Phật nói Nhân Quả (Giàu Sang-Nghèo Hèn) - 1

05/04/201412:50 SA(Xem: 2069)
Phật nói Nhân Quả (Giàu Sang-Nghèo Hèn) - 1
Phật nói Nhân Quả (Giàu Sang-Nghèo Hèn) - 1

"Muốn Biết Nhân Đời Trước
Xem Sự Hưởng Đời Nay
Muốn Biết Quả Đời Sau
Xem Việc Làm Kiếp Này"

chuabodeus-kinh-nhan-qua-50
Không chịutu nhân tích đức chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước

chuabodeus-kinh-nhan-qua-55
Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tuphước ấy đến từ đâu?

chuabodeus-kinh-nhan-qua-04
Cưỡi ngựa, ngồi kiệu, xe hơi do nhân gì? Kiếp trước xây cầu bồi đắp lộ giúp đỡ phương tiện đi lại cho mọi người.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-05
Do nhân duyên gì mặc gấm vóc? Đời trước thí áo giúp đỡ mọi người

chuabodeus-kinh-nhan-qua-06
Có ăn, có mặc do nhân gì? Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-07
Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? Kiếp trước một nửa không xả thí.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-08
Giàu có to lớn do nhân gì? Xưa thường hay cúng dường Tứ sự cho ngôi Tam Bảo
Tứ sự: Thức Ăn, Y Phục, Thuốc Men, Chổ ở
Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng

chuabodeus-kinh-nhan-qua-09
Phước lộc đầy đủ do nhân gì? Xưa xây chùa am, cất cô nhi viện

chuabodeus-kinh-nhan-qua-10
Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? Đời trước hoa tươi cúng dường Phật và tâm ngay thẳng ít nóng giận.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-12
Người thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-13
Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-14
Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước kính trọng người cô độc.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-15
Không cha mất mẹ do nhân gì? Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-17
Nuôi con không được do nhân gì? Xưa sanh con cái nuôi không nổi dìm cho chết bớt và phá thai.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-19
Đời này sống lâu do nhân gì? Kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều và không sát sinh.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Back to top