Tu Niệm Đúng Chánh Pháp Sẽ Chuyển Hóa Nghiệp Chướng

05/04/201412:50 SA(Xem: 2092)
Tu Niệm Đúng Chánh Pháp Sẽ Chuyển Hóa Nghiệp Chướng
TU NIỆM ĐÚNG CHÁNH PHÁP SẼ CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG

Để vượt qua nghiệp chướng và khổ nạn của bản thân trong hiện tại, bạn cần phải nỗ lực tu tập thật nhiều, nhất là siêng năng lễ Phật sám hối để diệt tiêu tội chướng, tăng trưởng phước đức. Hẳn bạn biết câu kinh: “Tội từ tâm khởi đem tâm sám/Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu”. Cho nên, sự tu niệm hàng ngày phải hướng đến để thành tựu tịnh tâm, nhất tâm, và nhất là thăng hoa tuệ giác.

Trong sự bình yên và tĩnh lặng của thân tâm, tuệ giác phát khởi và bạn sẽ có một quan kiến mới lạc quan hơn về cuộc sống. Một người tu có thể không làm thay đổi một số khuyết tật của thân thể (vì nghiệp đã định hình-trỗ quả trong hiện tại) nhưng hoàn toàn có thể thay đổi nhận thức về cuộc sống cũng như những mặc cảm tự ti về khiếm khuyết và khổ đau của bản thân mình.

Với tuệ giác là hoa trái của chánh niệm, của công phu tu tập, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại vì đó là nghiệp của chính mình. Không oán thán, trách móc ai cả mà ngược lại biết chấp nhận và nỗ lực tu học để chuyển hóa. Nghiệp do mình tạo ra thì cũng do chính mình chuyển hóa để thăng hoa. Không ai có thể làm thay việc đó cho mình, ngoại trừ sự cố gắng của chính mình.

Tinh tấn tu niệm và quán chiếu như vậy, lâu ngày bạn sẽ tháo gỡ được những vướng mắc và gặt hái được nhiều phước quả an lạc trong đời sống.
 
TỔ TƯ VẤN (tuvangiacngo@yahoo.com)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Back to top